Chú ý

Chúc bạn tìm được cái cần tìm!

Tuesday, October 21, 2008

Sổ tay Kỹ thuật thủy lợi (toàn tập)


Đang cập nhật dần dần.
big grin


[thông tin]

Tên sách: Sổ tay kỹ thuật thuỷ lợi. Gồm 3 phần, 10 tập

Tên sách: Sổ tay kỹ thuật thuỷ lợi. Gồm 3 phần, 10 tập

Phần I: Cơ sở kỹ thuật thuỷ lợi: 4 tập.
Phần II: Công trình thuỷ lợi: 5 tập.
Phần III: Quản lý khai thác công trình thuỷ lợi.
Sổ tay kỹ thuật thuỷ lợi. Phần I: Tập 1.


Tác giả: GS.TSKH. Phạm Hồng Giang (Chủ biên)…
Nhà xuất bản: Nông nghiệp. Năm 2005. Số trang: 387
Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: VT.001554 - Thư viện KHCN-BXD.

Tóm tắt nội dung:

Tập 1: Trình bày các vấn đề về Toán học và Cơ kết cấu. Gồm có 2 chương như sau:

- Chương 1: Toán học: Toán sơ cấp và Toán cao cấp.

- Chương 2: Cơ kết cấu: Ngoại lực, nội lực, ứng suất và biến dạng; Đặc trưng cơ học của vật liệu và các thuyết bền; Đặc trưng hình học mặt cắt ngang của thanh; Tính thanh, dầm và dây mềm; Tính kết cấu hệ thanh; Lý thuyết đàn hồi; Tính hệ kết cấu - nền; Ổn định đàn hồi của kết cấu; Dao động của kết cấu; Lý thuyết dẻo và từ biến; Phương pháp số giải các bài toán kết cấu; Thực nghiệm kết cấu công trình.

Thư viện Bộ Xây dựng

Tên sách: Sổ tay kỹ thuật thuỷ lợi. Phần I: Tập 2
Tên sách: Sổ tay kỹ thuật thuỷ lợi. Phần I: Tập 2

Tác giả: GS.TS. Nguyễn Xuân Bảo, GS.TS. Nguyễn Đình Cống (Biên soạn)…
Nhà xuất bản: Nông nghiệp. Năm 2005. Số trang: 260

Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: VT.001555 - Thư viện KHCN-BXD.

Tóm tắt nội dung:

Tập 2: Trình bày các vấn đề về Vật liệu xây dựng và Kết cấu công trình. Gồm có 5 chương:

- Chương 1: Vật liệu xây dựng: Tính chất cơ bản của Vật liệu xây dựng; Xi măng và phụ gia khoáng cho xi măng; Bê tông thuỷ công; Các loại bê tông đặc biệt; Vữa thuỷ công; Nhựa đường (bitum) và vật liệu chống thấm nước trên cơ sở nhựa đường; Vật liệu phụt bằng hoá chất; Vật liệu kim loại; Vật liệu gỗ; Vật liệu gạch; Vật liệu đá; Vật liệu ngăn nước.

- Chương 2: Kết cấu bê tông, bê tông cốt thép: Nguyên tắc chung; Số liệu cơ bản; Tính toán độ bền kết cấu bê tông; Tính toán cấu kiện BTCT theo độ bền; Sự chịu lực cục bộ; Tính toán về độ bền mỏi; Tính toán về nứt và biến dạng; Các yêu cầu về cấu tạo.

- Chương 3: Kết cấu gạch đá: Vật liệu dùng trong khối xây gạch đá; Các dạng khối xây gạch đá; Tính chất cơ học của khối xây gạch đá; Tính toán kết cấu gạch đá theo khả năng chịu lực.

- Chương 4: Kết cấu thép: Cơ sở thiết kế kết cấu thép; Tính toán các cấu kiện kết cấu thép; Tính toán liên kết trong kết cấu thép.


- Chương 5: Kết cấu gỗ: Vật liệu gỗ và cường độ của gỗ; Tính toán cấu kiện bằng gỗ nguyên khối; Tính toán liên kết trong kết cấu gỗ; Tính toán phân tố tổ hợp kết cấu gỗ.

Thư viện Bộ Xây dựng

Tên sách: Sổ tay kỹ thuật thuỷ lợi. Phần I: Tập 3
Tên sách: Sổ tay kỹ thuật thuỷ lợi. Phần I: Tập 3

Tác giả: GS. Nguyễn Công Mẫn, GS.TS. Phân Trường Phiệt (Biên soạn)…
Nhà xuất bản: Nông nghiệp. Năm 2006. Số trang: 457

Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: VT.001556 - Thư viện KHCN-BXD.

Tóm tắt nội dung:

Tập 3: Trình bày các vấn đề về Địa chất công trình và Cơ học đất - đá. Gồm 2 chương sau:

- Chương 1: Địa chất công trình: Nghiên cứu địa chất; Khảo sát địa chất công trình.

- Chương 2: Cơ học đất - đá: Tính chất vật lý của “đất đá”; Tính chất cơ học của đất đá; Dự tính ứng suất trong khối đất đá; Lún của nền công trình; Đánh giá sức chịu tải của nền đất và nền đá; Áp lực đất và tường chắn đất; Áp lực đất đá và công trình ngầm; Ổn định mái dốc.

Thư viện Bộ Xây dựng


Tên sách: Sổ tay kỹ thuật thuỷ lợi. Phần I: Tập 4
Tên sách: Sổ tay kỹ thuật thuỷ lợi. Phần I: Tập 4

Tác giả: GS.TS. Nguyễn Cảnh Cầm, PGS.TS. Đỗ Cao Đàm (Biên soạn)…
Nhà xuất bản: Nông nghiệp. Năm 2005. Số trang: 590

Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: VT.001557 - Thư viện KHCN-BXD.

Tóm tắt nội dung:

Tập 4: Trình bày các vấn đề về: Tính toán thuỷ văn; Bùn cát; Tính toán điều tiết dòng chảy; Thuỷ lực cơ sở; Kinh tế tài nguyên nước và môi trường.

A- Tính toán thuỷ văn: Thu thập và phân tích tính toán số liệu cơ bản; Tính toán dòng chảy năm và phân phối dòng chảy trong năm thiết kế; Phân tích tính toán nước lũ thiết kế; Tính toán và phân tích các tài liệu thuỷ văn khác.

B- Bùn cát: Bùn cát trong sông thiên nhiên; Bùn cát trong hồ chứa; Phương pháp tính toán bồi lắng hồ chứa.

C- Tính toán điều tiết dòng chảy: Hồ chứa cấp nước; Hồ chứa phát điện; Hồ chứa phòng lũ; Hồ chứa lợi dụng tổng hợp; Biểu đồ điều phối hồ chứa; Hệ thống hồ chứa; Nước dềnh của hồ chứa.

D- Thuỷ lực: Thuỷ tĩnh học; Thuỷ động lực học; Tổn thất năng lượng; Dòng chảy trong hệ đường ống; Dòng chảy ổn định trong kênh; Dòng chảy không ổn định trong lòng dẫn hở.

E- Kinh tế tài nguyên nước và môi trường: Những khái niệm ban đầu về kinh tế tài nguyên môi trường; Phân tích kinh tế tài nguyên nước; Phân tích kinh tế môi trường.

Thư viện Bộ Xây dựng

Nguồn : http://www.moc.gov.vn/Vietnam//Newdoc/8365200707021012230/


[download]Sổ tay KTTL phù hợp thông tin trên đang cập nhật.


Sổ tay KT thủy lợi - PGS.TS Nguyễn Chiến :Sau đây là cuốn STKTTL 1 do Viện KH Thủy Lợi xuất bản.
Tác giả :
Biên soạn và Hiệu đính:
GS.TS. Nguyễn Xuân Bảo
GS.TS. Nguyễn Đình Cống,
PGS.TS. Vũ Thành Hải
PGS.TS. Đỗ Văn Hứa,
PGS.TS. Lê Minh
GS.TS. Dương Đức Tín,
PGS.TS. Trần Mạnh Tuân
GS.TSKH. Nguyễn Thúc Tuyên

Phần 1: Cơ sở kỹ thuật thủy lợi
Lời giới thiệu
Mục lục
Chương 1. Vật Liệu Xây Dựng
Chương 2. Kết cấu bê tông, bê tông cốt thép
Chương 3. Kết cấu gạch đá
Chương 4. Kết cấu thép
Chương 5. Kết cấu gỗ
Tài liệu tham khảo
Download :
Chuong_2.pdf
Tai_lieu_tham_khao.pdf
Chuong_4.pdf
Chuong_3.pdf
03_Muc_luc.pdf
Chuong_5.pdf
02_Loi_gioi_thieu.pdf
Chuong_1.pdf


Phần 1 tập 4 :
Mục A: Tính toán thuỷ văn
Chương 1 Tính toán dòng chảy năm và phân phối dòng chảy năm trong thiết kế
Chương 2: Tính toán dòng chảy năm và phân phối dòng chảy trong năm thiết kế
Chương 3: Phân tích tính toán nước lũ thiết kế
Chương 4: Tính toán và phân tích các tài liệu thủy văn khác

Mục B: Tính toán bùn cát
Chương 1: Bùn cát trong sông thiên nhiên
Chương 2: Bùn cát trong hồ chứa
Chương 3: Phương pháp tính toán bồi lắng hồ chứa

Mục C: Tính toán điều tiết dòng chảy
Chương 1: Mở đầu
Chương 2: Hồ chứa cấp nước
Chương 3: Hồ chứa phát điện
Chương 4: Hồ chứa phòng lũ
Chương 5: Hồ chứa lợi dụng tổng hợp
Chương 6: Biểu đồ điều phối hồ chứa
Chương 7: Hệ thống hồ chứa
Chương 8: Nước dềnh của hồ chứa

1 comments:

giaitrithethao1 said...

Casino889 là website cung cấp các trò chơi cá độ bóng đá và thể thao trong ibet888 với tỷ lệ ăn cao hơn bên ngoài rất nhiều và có nhiều chương trình khuyến mại.

Post a Comment

Template by - Abdul Munir | Daya Earth Blogger Template